[Plantekraven] [Grundtanken] [Funktionalitet] [Anvendelse]
Plantekraven

Plantekraven er et vandspare-produkt, der kan bruges til stort set alle havens planter.

Ved vanding af planter, som er monteret med Plantekrave, kan der spares op til 85% vand i forhold til vanding med spreder.

Plantekraven sørger for, at vandet ledes direkte ned til rodnettet og reducerer en efterfølgende fordampning væsentligt.

Når der skal gødes, går der ligeledes ikke noget til spilde, idet kraven sørger for, at der ikke gødskes overflødigt, som ved en tilfældig udspredning af gødning.

Plantekraven kan med fordel monteres på nye planter, men også på eksisterende planter under 3-5 år gamle kan plantekraven gøre gavn, hvis planterne stadig skal vandes i tørre perioder.